Conditions:   Cancer;   Hematologic Malignancies;   Multiple Myeloma;   Oncology;   Bone Metastases;   Multiple Myeloma Bone Lesions
Interventions:   Drug: Denosumab;   Drug: Zoledronic acid
Sponsors:   Amgen;   Daiichi Sankyo Inc.
Not yet recruiting - verified August 2011